Portes Seguretat per Xalet/Casa

La porta Fichet Stylea es l'unica del mercat disenyada especialment per xalet. Es una porta certificada. en aillament acústic i aillament tèrmic. Porta per el exterior, especial per la pluja, el soroll, el vent i el sol. Diseny actual, diferents models i colors, amb vidre o cega. Possibilitat de porta amb fix lateral ceg.